English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична крайпътна станция от V век -край с.Борино
Документи Био-Б-Еко
Проект "Граждански диалог"
Моята история
2020/004 EUR GIVE-HOPE
Проект 7.2 МИРГ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
Гражданско участие в процесите за модернизация на правораздаването
Проект BGCULTURE-2.001-0093
Проект Био-Б-Еко мярка 7.1
2022/009 EUR GIVE-HOPE
 
Новини Галерия Карта Контакти
СНЦ "Био-Б-Еко"

Покана за извънредно общо събрание на СНЦ "Био-Б-Еко" на 24.07.2014 г. от 18:00 часа:pokana2.pdf


 

       СНЦ “Био-Б-Еко” е учредено на 22.02.2001 г. и регистрирано по ЗЮЛНЦ в Смолянски окръжен съд с решение № 666 от 19.06.2001 г., и е изцяло от  доброволни членове в обществена полза. Членовете на  СНЦ “Био-Б-Еко” са 16. 

 

Целите на сдружението са:

  1. Борба срещу замърсители на околна среда и повишаване на еко-съзнанието на общността
  2. Борба срещу нарушители на закона 
  3. подобряване на социално- икономическите условия сред общността
  4. развитието на селски и еко-туризъм в община Борино

Дейност на сдружението:

През първите 3 години като много организации в страната срещнахме трудности в реализацията на нашите идеи за подобряване в общината на общият бизнес и социален климат.

През 2003 г. постъпи в сдружението доброволец от Корпус на Мира - Ерин Уилс. За сдружението той е доста важен фактор, защото чрез него намерихме подход за реализиране на идеите ни, успяхме да степенуваме проблемите по важност и приоритет. Активизирахме дейността си и постигнахме значителни успехи.

Сдружението разработи и спечели следните проекти:

1) Проект: “ИнфоЦентър-Борино” финансиран от ААМР за изграждане и оборудване на информационен туристически център и етнографска сбирка, реализиран  в периода Април – Юни 2004 г. Сумата на проекта е $5,500. ИнфоЦентъра още се развива и разраства като дейност се управлява от “Био-Б-Еко”.

Той беше смел и доста рискован, но благодарение на доброто проектиране и безценната работа на Ерин Уилс  по представянето му проекта беше одобрен и финансиран АМРР. Много усилия ни струваше осъществяването му. За придобиването и оформянето му са дадени около 200 ч/дни  доброволен труд от членове на сдружението и привърженици. Ерин  Уилс участваше навсякъде и във всичко - с тесла и компютър, с ръце и интелект.

 В ИнфоЦентър-Борино предлагаме компютърни услуги, достъп до информация от Интернет и други източници, предоставяме  подробна туристическа информация за забележителностите в района Западни Родопи,  местни хотели, къщи за гости и квартири и туристически трасета. В центъра е уредена етнографска изложба, представяща колорита на трите етноса живеещи в района, техният бит, култура и фолклор. Също така  предлагаме  произведения на местни занаятчии изработени от натурални материали.

2) Проект: “За по-действена ЕкоОбщност в Борино” финансиран от Фондация ЕкоОбщност за почистване коритото на река Боринска, популяризиране на ПЗ “Дяволски мост” и повишаване  екосъзнанието на общността, реализиран в периода Юни – Октомври 2004 г., с бюджет $2,600.

3)      Проект: “Развитие на капацитета на  СНЦ “Био-Б-Еко” финансиран от ААМР за изготвяне и ползване на уеб-сайт на селищна система Борино и проучване на възможностите за изграждане на атрактивна и уникална еко-пътека “Дяволска пътека” (Борино - Дяволски мост - Ягодинска пещера) в периода Декември 2004 г. – Юни 2005 г. с бюджет $4,520.67.

 Чрез него членовете на общността развиха умения в рамките на капацитета чрез практическите дейности по проекта. С БАСЕТ общността получи умения за идентифициране на значими цели, разработване и управление на проекти по тях. Създаването на сайт  обогати знанията и уменията на членовете на общността   в областта на web-дизайна. Обучиха се да могат да поддържат и актуализират сайта. От обмяната на опит и необходимостта от малък финансов капитал членовете почерпиха знания в областта на бизнеса, мениджмънта, маркетинга и успешна работа с местни занаятчии.

4) Проект: “Зала за обществено образование” финансиран с дарение от Г-н Сол Полански бивш посланик на САЩ в България – 1987 – 1990 г. Проектът цели създаване възможност за обществено обучение като компютърни и езикови курсове, екология, екосъзнание и усвояване на мултимедийна техника. Също така с реализацията на проекта ще се разшири дейността на съществуващият ИнфоЦентър. Проекта е от Юни – Октомври 2005 г. с бюджет $12,500. 

За  повече информация за нашата организация и дейностите ни, можете да се свържете  с нас чрез email:bio_b_eko@abv.bg;   или тел:03042 92 23; 0889811848. Новите ни дейности са поместени в раздел Новини на този сайт.

 

 

Галерия СНЦ "Био-Б-Еко"

2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys