English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична станция
 
Новини Галерия Карта Контакти
Късноантична станция

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА

Късноантична сграда (пътна станция) и средновековен некропол в м. Джума(я) дюзю при с. Борино
Късноантичната постройка се датира в периода V-VІ в. и най-вероятно е функционирала като пътна станция (mansio – лат. мансия), т.е. място за почивка, хранене и нощуване. Сградата е правоъгълна в план, със застроена площ 225 кв.м. Тя е с дължина 20,20 м и ширината 10,10 м. Стените u са дебели 0,95-1,05 м. Те са съхранени до височина 1,50 м. Техниката на градеж е смесена зидария (opus mixtum): местен обработен и необработен камък на  спойка от бял хоросан примесен със счукана тухла, а във височина е имало пояси от 2-3 реда тухли на хоросан.


Съдейки по дебелината на стените и здравината на изпълнението на зидарията, вероятно сградата е била поне двуетажна. Главният u вход е от юг. Неговото разкриване регистрира ремонт, при който от 2,10 м ширина той е бил стеснен до 1,55 м ширина. През него се влиза в широко западно помещение – приемна с площ 64 кв.м, а от нея на изток се влиза в две (южно и северно) помещения, широки по 3,60 м и дълги по 9,00 м, т.е. всяко с площ 32 кв.м.
В южното помещение, край вътрешното лице на южната му стена са разкрити два долиума (делви за съхранение на течности) заровени в пода, което определя функцията му на кухня и склад. Вероятно като склад е служело и северното помещение. Достъпът до втория етаж е бил вероятно по дървена стълба от приемната.


При проучванията през 1976-78 г. на подовото ниво на сградата са открити в опожарен пласт голямо количество тухли за градеж и покритие на пода. Намерени са и многобройни фрагменти от покривни керемиди (плоски и извити), което свидетелства за наличието на покритие от керемиди.
Разрушена в края на VІ в., пътната станция е ползвана като временно жилище през периода VІІ-VІІІ в., за което свидетелства изграденото допълнително огнище.
В периода ІХ-ХІV в. и ХVІІ-началото на ХІХ в. теренът на късно античната сграда се използва като гробище.    

 
 
СДРУЖЕНИЕ “БИО-Б-ЕКО” 

4824 С.БОРИНО, ОБЛ.СМОЛЯН, УЛ.”РОДОПИ” № 33, ДОМ НА КУЛТУРАТА,ЕТАЖ І
mob:+359889811848, e-mail: bio_b_eko@abv.bg, web www.borino.org

© 2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys